Russisch-orthodoxe kerk van de heilige gerechtige Anna,
grootmoeder van onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus

RUSSISCH-ORTHODOXE KERK
PATRIARCHAAT VAN MOSKOU
AARTSBISDOM VAN BRUSSEL EN BELGIË

hram-anni1-bDe kapel van de H.Anna, een echt, wit gepleisterd kerkje met een leien dak, werd in de 15e-16e eeuw gesticht in het koninklijk park van Laken (Brussel) als pelgrimskerk bij de nabijgelegen, gelijknamige wonderdoende bron. Daar er geen katholieke diensten meer in plaatsvonden, werd het in 1973 ter beschikking gesteld van de Russisch-Orthodoxe kerk, en na restauratie ingericht als orthodoxe kapel. Op 10 februari 1974 werd de kapel gewijd door de toenmalige aartsbisschop van Brussel en België Basile (Krivosheïn) . De parochie is officieel erkend door de Belgische overheid.

De parochie is in het bezit van een ikoon van de heilige Anna met een deeltje van de relieken van de heilige.

Het parochiefeest wordt gevierd op de dag van het Ontslapen van de heilige rechtvaardige Anna